Tryk på “selvbetjening” og du har som patient mulighed for medicinbestilling og E-konsultation

Selvbetjening


Særlig fokus på afhængighedsskabende medicin

Styrelsen for Patientsikkerhed og Almen Lægeklinik Sønderborg har stor fokus på forbruget af afhængighedsskabende medicin. Forbruget af afhængighedsskabende medicin har været stigende i Danmark. Hos Almen Lægeklinik Sønderborg har vi altid haft det som et særligt indsatsområde at sikre et solidt og veltilrettelagt nedtrapnings- eller seponeringsforløb af vores patienter med non-maligne smerter på afhængighedsskabende medicin. Hensigten er, hvor det er muligt, for patienter med non-maligne smerter på kort eller lang sigt udtrapning af patientens brug af afhængighedsskabende medicin.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed må fornyelse af afhængighedsskabende medicin, til patienter med non-maligne smerter, kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via internettet. Kontakt klinikken telefonisk og bestil en konsultationstid til receptfornyelse, hvis det omhandler afhængighedsskabende medicin. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage.


Afhængighedsskabende lægemidler

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås:
– morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)
– beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne
– lægemidler med centralstimulerende virkning
– visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale


Udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens egen skyld

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste patienter på afhængighedsskabende medicin bemærker ikke, at de er påvirkede af langtidsbrug. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det er tegn på, at patienten er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro, svedeture og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.


Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

På dette link finder du vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013:
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160914


Forstå årsagen til fratagelse af kørekort

Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid. Patienten kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid.

På dette link finder du vejledningen om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017, kapitel 9.
https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx


Kontaktinfo

Almen Lægeklinik Sønderborg
kontakt@laegesonderborg.dk

(Kun til generelle forespørgsler)

Almen Lægeklinik Sønderborg

Almen Lægeklinik Sønderborg tilbyder blodtryksmåling, blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelse, vaccinationer, allergiudredning, sårbehandling/sårskifte, vortebehandling, øreskylning, suturfjernelse, rygeafvænning, kostvejledning og meget mere.

Åbningstider

Mandag 8-16
Tirsdag 8-16
Onsdag 8-16
Torsdag 8-16
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Tlf. konsultation

Mandag 8-12
Tirsdag 8-12
Onsdag 8-12
Torsdag 8-12
Fredag 8-12
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Copyright. All rights reserved. 2022